İçeriğe geç

2022 Sayılı Yönetmelik

En son güncelleme tarihi: 05.05.2022 22:52

14 Ocak 2022 CUMA

14.01.2022 · 14 Ocak 2022 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 31719. YÖNETMELİK. Ticaret Bakanlığından: … 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kanunun 24 üncü ve ek 5 inci maddeleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunun 20 nci maddesi …

2022 Sayılı Kanun – Tavas

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

11 Ocak 2022 SALI

11.01.2022 · MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 …

11 Ocak 2022 SALI

27.01.2018 · 11 Ocak 2022 SALI YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/1/2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

18 Ocak 2022 SALI

17.01.2022 · 18 Ocak 2022 SALI. YÖNETMELİK. Millî Savunma Bakanlığından: SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK. YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan …

Mevzuat Bilgi Sistemi

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

YÖNETMELİK

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) …

www.resmigazete.gov.tr

23 saat önce · Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 14 – (1) 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

www.resmigazete.gov.tr

2 gün önce · 29 Ocak 2022 CUMARTESİ. Resmî Gazete … YÖNETMELİK. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE . DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE . DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK . MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6550 …

2022 aylıkları ile ilgili yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de …

25.01.2013 · Arkadaşlar, 2022 ile ilgili yeni Ymnetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı:T.C. Resmi Gazete haberi hemen vereyim dedim. Yönetmelik’i iyice inceledikten sonra yarın yorum yaparım. Bu yeni Yönetmelik Bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu yeni Yönetmelik’e göre 2022 aylıkları ve evde bakım aylıkları gelir hesabına dahil …

2022 İş Kanunu İdari Para Cezaları – iskanunu.com

2022 İş Kanunu İdari Para Cezaları. Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise asgari ücret üzerinden her yıl güncelleniyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin 5.004 TL olarak belirlenmesinin ardından, 4857 sayılı İş Kanunu …

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

2 gün önce · 29 Ocak 2022 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 31734. YÖNETMELİK. Ticaret Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE . DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK . MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 40 ınc …

5129 – Mevzuat

Kanun Numarası: 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 15 Sayfa : 3254 Madde 1 – (Değişik: 14/4/2016-6704/1 md.) (1) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından

30 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 30 Ocak …

1 gün önce · 30 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var 30 Ocak Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek …

Resmi Gazete’de bugün (20 Ocak 2022) – Dünya Gazetesi

20.01.2022 · 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler. DÜNYA Haber Merkezi [email protected] YAYINLAMA 20 Ocak 2022 08:26. GÜNCELLEME 20 Ocak 2022 08:28.

Yeni 2022 yönetmeliği ile ilgili SGK duyurusu – Engelliler

12.01.2010 · 2022 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin 03/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01/12/2010 tarihinde yürürlüğe giren 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması hakkında” Yönetmelik ve ekleri (başvuru formları) www.sgk.gov.tr adresindeki yaşlı ve …

12 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ocak …

12.01.2022 · 12 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var 12 Ocak Salı günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek …

Resmi Gazete 7 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

7.01.2022 · Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 7 Ocak 2022 Cuma tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Resmi Gazete’de bugün (22.01.2022) – Bloomberg HT

21.01.2022 · Resmi Gazete’de bugün (22.01.2022) Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler… YASAMA BÖLÜMÜ. KANUN. 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. TBMM KARARI

MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2022 – Öğretmenler …

2.01.2022 · MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlandı. Amaç. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir. Kapsam. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan …

Resmi Gazete’de bugün (21 Ocak 2022) – Dünya Gazetesi

21.01.2022 · 21 Ocak 2022 tarihli ve 31726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler. DÜNYA Haber Merkezi [email protected] YAYINLAMA 21 Ocak 2022 08:22. GÜNCELLEME 21 Ocak 2022 08:24.

Resmi Gazete 5 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

5.01.2022 · Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, atama, karar ve tebliğlerin yer aldığı 5 Ocak 2022 Salı tarihli ve 31710 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, bugünkü …

2022 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK …

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı … 2022 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN

Ödeme Günleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği Hakkında SGK …

6.01.2022 · buna göre, yönetmeliğin anılan maddesinin 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörüldüğünden, bu tarihten itibaren 4/1- (a) ve 4/1- (b) kapsamında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin her ay ödeme dönemlerinde ödenen gelir veya aylıkları, ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde …

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren …

19.01.2022 · 2022 Kamuda Çalışan İşçilere Verilecek İlave Tediye. 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: 31724. Karar Sayısı: 5124. 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2022 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28/1/2022, diğer yarısının 29/4/2022 tarihinde ödenmesine,

Resmi Gazete 11 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

11.01.2022 · Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, atama, karar ve tebliğlerin yer aldığı 11 Ocak 2022 Salı tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki …

Resmi Gazete 14 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

14.01.2022 · 14 Ocak 2022 Cuma tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Peki Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte bugünkü Resmi Gazete kararları. Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Resmi Gazete’de bugün (26.01.2022) – Bloomberg HT

25.01.2022 · –– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) –– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) –– Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (II-31/B.1)

19 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Ocak …

18.01.2022 · 19 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var 19 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek …

Ticaret Bakanlığı’ndan ‘deterjan’ düzenlemesi – 11.01.2022 …

11.01.2022 · Ticaret Bakanlığı’ndan ‘deterjan’ düzenlemesi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe… 11.01.2022, Sputnik Türkiye. 2022-01-11T10:36+0300. 2022-01-11T10:36+0300.

7 Ocak 2022 Cuma Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 …

7.01.2022 · 7 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var 7 Ocak Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için …

Resmi Gazete’de bugün (26 Ocak 2022) – Dünya Gazetesi

25.01.2022 · YAYINLAMA 26 Ocak 2022 00:34. GÜNCELLEME 26 Ocak 2022 00:36. Takip Et. YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. CUMHURBAŞKANI KARARI. –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması …

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi …

7.01.2022 · “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 103 üncü maddesinin birinci …

Resmi Gazete 22 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

22.01.2022 · Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 31725 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 22 Ocak 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları… 22 OCAK …

Resmi Gazete 13 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

13.01.2022 · Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, atama, karar ve tebliğlerin yer aldığı 13 Ocak 2022 Perşembe tarihli ve 31718 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

17 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ocak …

17.01.2022 · 17 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var 17 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek …

Resmi Gazete 19 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

19.01.2022 · –– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar …

Resmi Gazete’de bugün (14.01.2022) – Bloomberg HT

14.01.2022 · –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10042 Sayılı Kararı –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10043 Sayılı Kararı. YARGI BÖLÜMÜ. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2021 Tarihli ve 2017/28308 Başvuru Numaralı Kararı

Resmi Gazete’de bugün (19.01.2022) – Bloomberg HT

18.01.2022 · Resmi Gazete’de bugün (19.01.2022) – Bloomberg HT. 19 Ocak 2022 Çarşamba, 01:14 Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba, 01:15.

Resmi Gazete 15 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

15.01.2022 · YÖNETMELİK –– Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. TEBLİĞ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/52) KURUL KARARI –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10044 Sayılı Kararı. İLÂN BÖLÜMÜ. a – Yargı …

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik …

27.01.2022 · Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik 27/01/2022. 27 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: 31732. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde …

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik …

23.01.2022 · Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-22.01.2022 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu İhale Tebliği (No: 2022/1) Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1) 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 …

2022 yılında yeniden ‘BES’leneceğiz – Mert Nayır

20.12.2021 · 2022 yılında yeniden ‘BES’leneceğiz. BES’ten cayan katılımcıların ilgili yönetmelik gereği tekrardan sisteme dahil edilmesi şart. 2017 Yılında sisteme dahil olan 45 yaşının …

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına …

19.01.2022 · Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik (Karar Sayısı: 5126) 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: 31724. Karar Sayısı: 5126. Ekli “Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddeleri gereğince …

2022 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları – iskanunu.com

2022 yılında, iş kuran yabancılar ile yabancı işçi çalıştıran işverenlerin, dikkat etmesi gereken kurallara uymaması durumunda, uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki gibi olacak. 6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 23. maddesi gereğince uygulanacak İdari Para Cezaları:

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 10 Bin İşçi Alımı …

12.01.2022 · Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 10 bin işçi alımı için resmi gazetede yönetmelik yayımlanarak Temizlik, Güvenlik, bakım onarım ve diğer alanlarda kura ile belirleme. Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 10 bin işçi alımı yapılacak. Şehir hastanelerinde çalıştırılmak üzere Bakanlık bünyesine 10 bin Sağlık İşçisi …

Resmi Gazete’de bugün (10.01.2022) | 10 Ocak 2022 Resmi …

10.01.2022 · 10 Ocak Pazartesi 2022 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1921 yılından beri günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Resmi Gazete’nin bugünkü kararlarını sizler için derledik.

Resmi Gazete’de bugün (08.01.2022) | 8 Ocak 2022 Resmi …

8.01.2022 · 8 Ocak Cumartesi 2022 Resmi Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1921 yılından beri günlük olarak yayımlanarak Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamuoyunu bilgilendiren ve çeşitli yasama, yargı, yönetmelik, ilan ve atama kararları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Resmi Gazete’nin bugünkü kararlarını sizler için derledik.

İcra Yoluyla Borçluya Satışta, 2 Aydır Yönetmelik …

26.01.2022 · 7343 sayılı Kanunla icra yoluyla borçluya satış imkanı getirilmesine rağmen, ilgili yönetmelik 2 aydır çıkarılmadığı için, düzenleme hayata geçmiyor.

2022 SGK İdari Para Cezaları – iskanunu.com

2022 SGK İdari Para Cezaları. 2022 yılının asgari ücreti ile birlikte, tüm işveren maliyetleri değiştiği gibi, iş yerlerine kurumlar tarafından uygulanacak idari para cezaları da arttı. Yeni yılın rakamları asgari ücretle birlikte güncellendi. 5510 sayılı Sosyal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.