İçeriğe geç

2022 Sayılı Kanunda Yapılan En Son Değişiklikler

En son güncelleme tarihi: 05.05.2022 22:52

2022 Sayılı Kanun – Tavas

ç) (Değişik:RG-25/3/2014-28952) Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam …

imar kanunu değişiklikleri – 21/01/2022 – Emlakkulisi.Com

26.03.2021 · İşte kanunda yapılan düzenlemeler… Torba Yasa İmar Kanunu maddeleri! … Kanunda en son 17 Aralık 2009 tarihinde 27435 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapıldı. İşte İmar Kanunu tam metni… İmar Kanunu’nda devrim niteliğinde değişiklikler geliyor! 05-06-2013 08:47:00 ‘3194 Sayılı İmar Kanunu’nda Değişiklik …

Yeni 2022 Sayılı Kanun Tasarısında Hangi değişiklikler var?

244. 0. 1. Muhtaçlığın belirlenmesine esas olan muhtaçlık sınırı eskisi gibi 119,62 lira olmayacak. Yapılan değişikliğe göre 16 yaşından büyükler için belirlenmiş asgari ücretin üçte biri esas alınacak. Yani muhtaçlık sınırı asgari ücretin üçte biri olacak. Bu …

2022 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Değişiklikler ve …

2.01.2022 · Yapılan bu değişikliklerle birlikte Türk Gümrük Tarife Cetvelimiz toplam 1.265 tarife pozisyonu ve 5.612 alt tarife pozisyonundan oluşmaktadır. İstatistiklere Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelimizde yer alan önemli değişikliklere ve 2021-2022 Karşılaştırma Tablosuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler – Uluslararası …

22.02.2021 · 1.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de (5. Mükerrer) yayımlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda değişiklikler yapılmış olup aşağıda ilgili maddeler yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

28.08.2016 · İş Kanununda Yapılan Son Değişiklikler: Geçici İş İlişkisi 1 Eylül 2016 “Köşe Yazıları” içinde. Tags: 3 Yıl Ölümlü İş Kazası Olmayan İşyerlerinde Teşvik Geliyor 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6645 sayılı kanun B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülük Süreleri …

. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son …

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yapılan değişiklikleri veya anılan kanuna yapılan ilaveleri ana hatları itibariyle belirtecek olursak, aşağıda sayılan değişiklik ve düzenlemeleri sayabiliriz: 1- Harcama yetkisinin üst yönetici tarafından kullanılması ilkesine istisna olarak …

Sosyal Sigorta İşlemlerinde Son Değişiklikler – Şevket TEZEL

23.08.2021 · Sosyal Sigorta İşlemlerinde Son Değişiklikler. 23 Ağustos 2021. 18 Ağustos 2021 tarihli RG’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklikler getirilmiş bulunuyor. Bugün bu değişiklikleri konu edineceğiz. Birden Fazla İşyerinde Çalışan Sigortalıların Gün ve Kazanç Durumu

5651 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER … – ErsoyBilgehan

kooperatifler kanunu değişiklikleri – Emlakkulisi

31.01.2014 · kooperatifler kanunu değişiklikleri. 31-01-2014 13:42:42. 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Kooperatifler kanunu kapsamında yapılan değişikliklere de yer veriliyor.. İşte …

2022 sayılı Kanun 1. ve 8. maddesinde … – Engelliler

3.05.1992 · 0. 2.11 .2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 662 sayılı khk ye göre 2022 sayılı kanunda değişiklikler yapıldı. buna göre daha önce ilçe idare kurullarında alınan muhtaçlık kararları ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca alınacak. mal müdürlüklerine başvuru yaparken bunu da mutlaka hatırlatalım.

7346 Sayılı Kanun (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına …

30.12.2021 · “7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TRT Kurumu Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, yukarıda belirtilen elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı alınması uygulamasına 01.01.2022 tarihinden …

4691 ve 5746 Sayılı Kanunlarda Önemli Değişiklikler Yapan …

31.01.2021 · Bu sirkülerimizde 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yapılan düzenlemeler özetlenmiştir. Ancak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler çok daha önemli göründüğünden ağırlıklı olarak bu Kanunda yapılan değişikliklere odaklanılmıştır.

2022 sayılı kanun – Engelliler Sitesi

9.12.2010 · 2022 sayılı kanun. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin; müracaat şekli, hak sahipliğinin tespiti ve kontrolü ile aylık hakkından …

Son Değişiklikler arşivleri – iskanunu.com

13.04.2018 · 23 Ocak 2013 Son Değişiklikler 6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için yorumlar kapalı. 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de 6385 sayılı kanun yayınlanmıştır. Kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda …

2022 Sayılı Kanuna Göre Özürlü … – Bilgili Denetim

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Ek-1. Maddesi 2. Maddesi 2. Fıkrasında özürlülük oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama gelir tutarından fazla gelir elde …

7349 sayılı kanunla Gelir, Damga ve KDV Vergisi Kanunda …

1.01.2022 · 25 Aralık 2021 Sirkü 1605. 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7349 sayılı kanunla Gelir, Damga ve KDV Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır.

Mevzuat Bilgi Sistemi

Amaç. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve …

6545 Sayılı Kanun İle Vergi Yargısı Sürecine Yönelik …

1.07.2014 · 6545 sayılı Kanun ile 2577 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen yeni hükümler, 2576 sayılı Kanununyeniden düzenlenen 3. maddesine göre kurulacak olan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

imar kanunu son değişiklikler – 01/01/2022 – Konuttimes.com

Kanunda en son 17 Aralık 2009 tarihinde 27435 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik… Yeni imar kanununda 28. maddede değişiklikler yapıldı. imar kanunu son değişiklikler. 24 Şub 2014 … Yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 48 maddesi değişti. …. Haberin Etiketleri : imar kanunu son değişiklikler …

Türk Ticaret Kanunda Yapılan Son Değişiklikler | Nevzat Erdağ

28.06.2012 · Türk Ticaret Kanunda Yapılan Son Değişiklikler. nevzaterdag Haziran 28, 2012 Makaleler, TTK Yorum Yap 923 Görüntüleme. Paylaş. tweet. Hepimizin bildiği gibi yeni Türk Ticaret Kanunumuz ve onun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun” 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ticari hayat yeniden …

657 Devlet Memurları Kanununda Hangi … – KamuAjans

15.01.2018 · Memurları haklarını yasal çerçeve içerisinde tutan 657 sayılı kanunda geçtiğimiz aylarda değişikliğe gidilmişti. En son 2014 yılında değiştirilen devlet memurları kanununda geçtiğimiz aylarda çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bir takım değişiklikler yapılmıştı.

4691 ve 5746 Sayılı Kanunlarda 7346 Sayılı Kanun Yapılan …

28.12.2021 · 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlarda 7346 Sayılı Kanun Yapılan Esnek Çalışmaya Yönelik Değişiklikler. Özet. Hatırlanacağı üzere 2021/Şubat ayında yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve …

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri – eccdenetim.com

3.05.2021 · 7316 sayılı Kanunun ilk 5 maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda (AATUHK) önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kamu tarafından haczedilen malların elektronik ortamda satışına dönük düzenleme yapılmıştır.

Trafik’te zarar gören lehine değişiklikler maliyetleri …

5.01.2022 · Bundan başka, 2021 Haziran ayında çıkarılan 7327 sayılı torba kanunda hükme bağlanmış bulunan yeni “ZTS dışında kalan hususlar” da ZTSGŞ’na alınmıştır. ZTSGŞ’nda yapılan değişiklikler, genel kanı dikkate alınırsa “zarar görenler” lehinedir.

26.01.2022/5 | Bilgener

26.01.2022 · 7351 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında. 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan …

Torba Kanunla Hangi Konularda Düzenlemeler Yapıldı …

15.07.2013 · 19- 73 üncü maddeyle yapılan en önemli değişikliklerden biri, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’la ilgili olup, aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

Kamu alım mevzuatında en son değişiklikler – Medikal Plus

7.07.2014 · Mal Alım Mevzuatında bir dizi değişiklikler yapılarak 7 Haziran 2014 tarih ve 20023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mal Alım Mevzuatında bi. Çarşamba, Ocak 5 2022 Güncel Haberler. Az sıvı tüketimi taş hastalığına neden olabilir; … Kamu alım mevzuatında en …

7242 Sayılı Kanun ile Getirilen Önemli Değişiklikler

17.04.2020 · 7242 Sayılı Kanun ile Getirilen Önemli Değişiklikler. Tarafından Av. Hale Gündüz • 17/04/2020. 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15.04.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 16 …

281 Nolu Genelge 28.12.2021 (3308 Sayılı Kanunda Yapılan …

28.12.2021 · 008 Nolu Genelge 10.01.2022 (Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlk Kayıt Tarihinin Uzatılması Hakkında) 007 Nolu Genelge 10.01.2022 (Müzik Yayını Yapılan İşletmeler Hakkında) İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) 1951 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin en eski kamu kurumu niteliğinde meslek …

Yasal Değişiklikler arşivleri – iskanunu.com

30.11.2020 · 5 Nisan 2020 Yasal Değişiklikler 1. Yurdun tümünde belli yaş grupları için sokağa çıkma yasağı düzenlenmişti. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağına, 01.01.2000 tarihi ve sonrasında doğanlar da eklenmişti. Bu gruplardan 18-20 yaş aralığındaki kişilerin sokağa çıkma …

Yönetmelikle SGK Uygulamalarında Yapılan Önemli Değişiklikler

8.09.2013 · Son olarak da 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Torba Kanunla bazı değişiklikler yapıldı. 5510 sayılı Kanunda yapılmış olan bu değişikliklerin tamamı değilse de en azından bir kısmı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını gerektiriyordu.

Vergi ve diğer kanunlarında … – Yeni Alanya Gazetesi

2.05.2021 · Yayınlanan kanunda,5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bazıları şunlardır; 1.

Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki son … – Dünya Gazetesi

9.05.2020 · 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2013-2019 döneminde söz konusu kanun 13 kere değişikliğe uğramış, 34 maddede tadilat yapılmış ve Kanun’a iki geçici madde eklenmiştir. SPKn’nda en son tadilat 7222 sayılı “Bankacılık …

Jurix | 7262 Sayılı Kanunla Hamiline Yazılı Pay …

Yılın son günü Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kanun ile Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiye kararlarına uyum gözetilerek yapılan başkaca düzenlemelerin yanında Türk Ticaret Kanununda da önemli değişiklikler yapılmıştır. TTK’da yapılan değişikliklerden biri hamiline yazılı pay senetlerinin ihracında ve devrinde sırayla yönetim kuruluna ve devralan …

Türk Medeni Kanunu Ile Getirilen … – Hukuki.NET Forumları

4.09.2009 · Türk Medeni Kanunu Ile Getirilen Değişiklikler – Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu Türk toplumuna çağdaş gelişmeleri yaşama imkanı tanıyan bir düzenlemedir. Yasada kadınların toplumsal yaşamda edindikleri yerleri, evlilik yaşamındaki konumlarını aradan geçen 76 yıllık …

Sosyal Medyaya İlişkin 5651 Sayılı … – Muhasebe News

3.09.2020 · Sosyal Medyaya İlişkin 5651 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“ 5651 Sayılı Kanun ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 Temmuz 2020’de Meclis’te kabul edildi ve …

Güncel Mevzuat | MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Rehberi (7338 Sayılı Kanun) 7338 Sayılı 26.10.2021 7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 1 – 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden …

Vergi Ceza Sisteminde Yapılan Değişiklikler / Bumin Doğrusöz

28.10.2021 · Vergi ceza sisteminde yapılan değişiklikler başlığına kanıp hemen 359 ile ilgili bir değişiklik var sanmayın. Adalet Bakanlığının İnsan Hakları Eylem Planındaki taahhüdüne rağmen o kanunda henüz hiçbir gelişme yok. Benim aktaracağım, 26.10.2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7339 sayılı Kanun’la, idari para …

Lebib Yalkın Akademi » 7338 SAYILI KANUNUN VERGİ …

26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu gibi vergi mevzuatını etkileyen pek çok kanunda uygulamayı etkileyen köklü değişiklikler getirmiştir.. Düzenleyeceğimiz online zirvemizde ülkemizin vergi hukuku alanında en önde gelen isimleri …

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN …

16.10.2020 · Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24.6.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, Rekabet Hukuku açısından yenilikçi birçok önemli düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu değişiklikler arasında belki de en önemlisinin …

Son dakika: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği …

27.12.2021 · Diğer taraftan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama …

25 Şubat 2011 tarihli ve 25857 sayılı Mükerrer Resmi …

Söz konusu Kanunun 4734 sayılı Kanunda değişiklik yapan hükümleri aşağıda aktarılmış olup, bu değişiklikler çerçevesinde uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Kamu İhale Kurumu tarafından Başbakanlığa gönderilmiştir.

Kayseri Barosu’ndan sokak hayvanları açıklaması – Haberler

27.12.2021 · Kayseri Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Filiz Asan, sokak hayvanları ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, quotHayvanları rehabilite …

Kayseri Barosu: Hayvan sahiplerinin hukuki sorumluluğu …

27.12.2021 · Maalesef sosyal medyada, basın yayın organlarında bu belirtilen çerçevenin dışına çıkılarak, küpeli hayvanlar da dahil hayvanların merhametsizce eziyet edilerek, bu iş için uygun olmayan araçlara istiflenerek toplatıldığını görmekteyiz. 5199 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin uygulama …

Kayseri barosu’ndan sokak hayvanları açıklaması kayseri …

27.12.2021 · Kayseri Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Filiz Asan, sokak hayvanları ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Hayvanları rehabilite seviyesine getiren kişilerle …

SGK Genelgesi 2014/29 (6552 sayılı Kanunla 4/1-(a …

28.10.2014 · SGK Genelgesi 2014/29. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tarih: 28/10/2014 Sayı : 98547999/891 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler.. GENELGE 2014/29. 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde …

Yayın – 6102 SAYILI KANUNDA 6728 SAYILI KANUN İLE …

DOSYALAR. 6102 sayılı Kanunda 6728 ile yapılan değişiklikler. Gerekçe. İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir. Söz konusu Yayının/Bilgi notunun konusu ile ilgili diğer yayın (4) Mevzuat Gerekçe (4) Söz konusu Yayının/Bilgi notunun …

19 Karara Rağmen ‘Sosyal Denge Tazminatı’nda Hala Sorun …

28 dakika önce · Bu belediyede en düşük memur maaşı 8 bin 900 … 30.06.1989 tarih ve 20211 mükerrer sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15’inci maddesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.